Bewustwordingscampagne Eén tegen Eenzaamheid / Kom Erbij Kampen

UITverGROOT kreeg eind 2021 van de gemeente Kampen de opdracht om ideeën op te halen om eenzaamheid te signaleren, bespreekbaar te maken en te doorbreken. Het overall doel is om eenzaamheid in de gemeente Kampen structureel te verminderen.

De aanpak (interviews, brainstormsessies) heeft geresulteerd in een communicatieplan / bewustwordingscampagne ‘Eén tegen Eenzaamheid’.

De in het uitvoeringsplan genoemde acties en middelen sluiten aan bij de landelijke campagne en de Week tegen Eenzaamheid en worden opgenomen in een evenementenkalender. Dit plan is een onderdeel van het actieplan 2022 ‘Eén tegen Eenzaamheid Kampen’.

Presentatie communicatieplan Eén tegen Eenzaamheid in Kampen

Communicatieplan Een tegen Eenzaamheid gemeente Kampen

Uitvoeringsplan communicatie