Blijf jij turen in een grote glazen bol?

Terugblikken. Op een bizar jaar waarin helaas net als vorig jaar de ‘anderhalvemetersamenleving’ nog steeds parten speelt. Een jaar dat ik startte vol hoop op fijne opdrachten, met prachtige plannen en vooral dromen voor mijn bedrijf UITverGROOT.

Of deze opdrachten en dromen begin van dit jaar uit elkaar spatten? Eh…. dat niet direct, hoewel zowel in mijn hoofd als in mijn handelen ik wel een en ander moest resetten. Opdrachten bleven uit en geplande fysieke sessies moest ik meerdere malen omzetten in online bijeenkomsten.

Dus een en ander bijstellen. Creatief op zoek gaan naar nieuwe/andere mogelijkheden. En stoppen met dromen? Nee, integendeel! Ik ben iemand die denkt in kansen in plaats van onmogelijkheden. Zo ook eind februari/begin maart. Ik zocht contact met Maandag en via hen startte ik half april als interim communicatieadviseur bij het Corona crisisteam van de GGD. Ondanks de dynamiek als gevolg van de omvangrijke klus die deze organisatie moest (en nog steeds moet) klaren, besloot ik mijn contract na zes maanden niet te verlengen. Dankbaar voor dit boeiende halfjaar, met een diepe buiging voor de tomeloze energie en inzet van mijn tijdelijke collega’s, weer thuis.

Ik laat mij niet murw slaan en wil niet timide afwachten of er wellicht vanzelf weer iets (werk) op mij afkomt. Integendeel. Ik weet dat ik de enige ben die vorm kan geven aan mijn dromen, aan nieuwe perspectieven. Noem mij een dromer, maar dan wel een die alles uit de kast haalt om dromen te realiseren en mensen weet te enthousiasmeren en te overtuigen om ideeën om te zetten in actie. Zet dromen om in daden. Ik ga ervoor.

Ik blijf dromen, maar vooral doen, want ik weet dat elke groei, verandering en verbetering niet wordt gerealiseerd met het blijven turen in een grote glazen bol. Het bereiken van doelstellingen begint bij het zetten van een eerste stap. Acquisitie plegen, netwerken en opnieuw detacheringbureaus inschakelen. Dit alles wordt op de valreep van dit jaar beloond.

Ik hoef niet meer in mijn glazen bol te turen. Vanaf 3 januari ga ik op interim basis als adviseur interne communicatie bij de gemeente Lelystad aan de slag. Daarnaast mag ik de gemeente Kampen ondersteunen met het ontwikkelen van de bewustwordingscampagne ‘Eén tegen eenzaamheid’. Hoewel de toekomst in menig opzicht onzeker blijft, ben ik dankbaar voor deze nieuwe uitdagingen. Ik blijf gaan voor mijn dromen: het continu ontwikkelen van mijzelf en UITverGROOT met alles wat in mijn vermogen ligt.

Wat ik jou wens?
Voor nu fijne en vooral gezonde kerstdagen en bovenal de energie, kracht, creativiteit en positiviteit om jouw dromen in 2022 om te zetten in daden.