Creatieve brainstormsessies

Doorgaans denken we in traditionele en voor de hand liggende oplossingen. Dat is niet altijd de beste oplossing. Wijk eens af van het gebaande pad, van de rechte lijn. Gegarandeerd dat deze zijwegen je meer opleveren dan je voor mogelijk hield!

Creatieve (online) brainstormsessies kunnen individueel op ieder (organisatie)vraagstuk toegepast worden. Daarnaast dragen deze sessies bij aan het optimaliseren van draagvlak bij verandering en vernieuwing. Medewerkers (of een andere doelgroep) worden hierin uitgedaagd om hun ideale toekomstbeeld concreet en helder te omschrijven of een beeld te ontwikkelen van de gewenste toekomst.

Meer weten over de vijf positieve constructieve stappen om draagvlak bij verandering en vernieuwing te optimaliseren?

Download ‘Kennisdocument waarderend veranderen’ hier >

Graag help ik jou (en je organisatie) te ontdekken tot hoever je fantasie gaat en tot nieuwe ideeën en/of verhalen leidt. Neem dan vrijblijvend contact met me op (06 – 8390 8614 / uitvergroot@kpnmail.nl) of kijk eens bij creatieve denksessies of de training Grensverleggend Schrijven

In opdracht van het ministerie van VWS faciliteerde ik in 2020 drie creatieve brainstormsessies. Tijdens deze sessie zijn ideeën ingebracht en uitgewerkt die iets kunnen betekenen in de dak- en thuisloze jongerenproblematiek in Nederland.

Meer lezen over deze creatieve denksessies of andere projecten? Bekijk dan de projectpagina.

“Diana heeft een aantal creatieve denksessies georganiseerd waarbij deelnemers gestimuleerd werden om ‘out-of-the-box’ oplossingen te bedenken voor de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. De denksessies waren een onderdeel van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Diana wist op een heel mooie manier de behoefte uit de regio te vertalen in creatieve oplossingen. Zij wist lokale stakeholders op een zinvolle manier te betrekken om zo tot een oplossing te komen waarbij allerlei perspectieven in zijn meegewogen. Het resultaat hiervan was dat er tijdens de sessies meer dan 150 creatieve en onderscheidende ideeën zijn bedacht én een set originele projectplannen.”

 Myrthe Maijer, projectmanager ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport