De burgemeester als verbinder?

Niet alleen landelijk, ook lokaal volg ik de politiek met veel interesse. Ik besluit – vanuit mijn luie stoel – een gemeentelijke raadsvergadering online te volgen, waar naast wethouders en gemeenteraadsleden ook de commissaris van de koning aanwezig is. Al snel blijkt waarom. In deze vergadering bespreken ze de profielschets van de nieuw aan te stellen burgemeester. De beste man doet de voorselectie en mag bij het bespreken van de profielschets door de raad niet ontbreken.

Benieuwd naar welke eisen deze raad stelt aan de aankomende burgervader of -moeder ga ik wat rechter in mijn stoel zitten. Ah natuurlijk: ‘verbinder’, ‘ambassadeur’ en ‘ondernemend bestuurder’. Iedere gemeente is ongetwijfeld gebaat met een vertegenwoordiger die staat voor de kernwaarden en die ook weet uit te dragen.

Ook verwacht men van de nieuwe burgemeester om vernieuwende ideeën aan te dragen over hoe hij/zij samen met de inwoners de gemeente nóg mooier en beter kan maken. Opnieuw hoor ik: ‘in verbinding staan met de inwoners’. Hoe vernieuwend is deze profielschets en in hoeverre inspireert de tekst tot de gewenste ‘sollicitaties uit onverwachte hoek’? De laatste jaren wordt toch al steeds meer en als vanzelfsprekend een beroep gedaan op burgerparticipatie? En burgers willen diepgaand betrokken zijn bij bijvoorbeeld de inrichting van de leefomgeving en daar liefst ook mede vorm aan geven?

Luisteren
Geweldig. Toch? Maar hoe krijgen inwoners de mogelijkheid om te participeren in besluitvorming en uitvoering en hoe bewerkstelligt de nieuwe burgemeester dat contact met de inwoners van de gemeente, stad en/of wijk? Gelukkig zijn de laatste jaren de inwoners steeds meer betrokken bij lokale initiatieven en vraagstukken. Bewoners hebben net zulke goede en wellicht zelfs betere ideeën als een stads- of gemeentebestuur. Het is dan ook belangrijk om ze op een uitnodigende manier te betrekken bij de totstandkoming van het definitieve plan, zodat uiteindelijk het merendeel erachter staat. De verhalen van de betrokkenen zijn belangrijk, want, meer nog dan de feiten, kleuren deze verhalen de ervaring. Vertellen van verhalen schept verbindingen en creëert begrip. Om te weten wat er speelt en om anderen mee te krijgen, is het belangrijk om goed te luisteren. Je wilt tenslotte weten welke behoeftes er leven onder de bewoners?

Interviews
Start met (waarderende) interviews en luister, bij voorkeur in één-op-één gesprekken thuis, op straat, in een wijkgebouw of op andere locaties, naar ervaringsverhalen en vraag naar ideeën over hoe de betrokkenen het voor zich zien en vorm willen geven. In plaats van de gebruikelijke fysieke contactmomenten zijn er ook tal van creatieve online mogelijkheden. Breng de verbinding tot stand tussen jou als initiatiefnemer c.q. organisatie en je doelgroep. Stel simpele vragen zoals ‘Waar komen we vandaan?’ ‘Waar staan we nu?’ en ‘Waar wil jij naartoe?’. Ook gedetailleerde vragenlijsten zijn bij uitstek geschikt om het gesprek op gang te brengen en te meten in hoeverre sprake is van draagvlak. Onderzoek hoe groot de participatiebereidheid is.

Innovatieve ideeën
De interviews kunnen vernieuwende zienswijzen en ideeën opleveren. Dit is het punt om door te pakken en de betrokkenen mede-eigenaar van de verandering c.q. verbetering te maken. Hoe? Doorgaans denken we in traditionele en voor de hand liggende oplossingen. Maar wijk eens af van het gebaande pad, van de rechte lijn. Gegarandeerd dat de zijwegen je meer opleveren dan je voor mogelijk hield! Organiseer creatieve (online) brainstormsessies. Deze sessies zorgen voor het optimaliseren van draagvlak bij verandering en vernieuwing. Medewerkers, bewoners of andere doelgroepen daag je zo uit om hun ideale toekomstbeeld concreet en helder te omschrijven.

Waardering
De betrokkenen waarderen het dat je ze vanaf het begin en op een laagdrempelige manier in het totstandkomingsproces meeneemt. Het mes snijdt uiteraard aan twee kanten. De organisatie, in dit geval de gemeente, kijkt door het binnenhalen van de buitenwereld vernieuwender naar het thema en mogelijk levert het draagvlak ambassadeurs op. Geef ruimte aan individuele betrokkenheid. Wanneer de betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van de verandering/verbetering, willen ze niets liever dan dat de ‘missie’ slaagt. Samen met de gemeente(raad) realiseren ze de toekomst in kleine en grote stappen. Ze voelen zich medeverantwoordelijk. Welke burgemeester wil dit nu niet?!

Wil jij je doelgroep effectief betrekken bij je plannen en weet je niet hoe?
Wil jij samen met flexibele, gemotiveerde en betrokken mensen op een positieve en waarderende manier werken aan een nieuw perspectief?

UITverGROOT is expert op het gebied van teambuilding en motivatie en staat je bij in het realiseren van je doelstellingen met innovatieve, creatieve (online) workshops en intensieve trajecten op maat. Meer weten? Even sparren over alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met me op. (06 – 8390 8614 / uitvergroot@kpnmail.nl)