Draagvlak optimaliseren bij een fusie of reorganisatie? Ik geef je graag een aantal tips!

Veel bedrijven of organisaties hebben nu of in de nabije toekomst te maken met reorganisaties. Of het nu gaat om een fusie, innovatietraject of procesverbetering, een verandering blijft zowel voor managers als voor medewerkers een flinke uitdaging. Recent sprak ik de eigenaar van een advocatenkantoor dat aan de vooravond van een fusie staat: “Op 1 januari 2021 is het zover en brengen wij het grote nieuws naar buiten. Toch verloopt de weg naar dit moment niet zonder slag of stoot. De cultuurverschillen zijn aanzienlijk en bezorgen onze HR-afdelingen behoorlijke hoofdpijn!”

Opleggen van hogerhand wat al dan niet goed is voor medewerkers is niet meer van deze tijd. Toch wordt vaak een koers uitgestippeld zonder dat de kennis en ervaring van veelal gemotiveerde medewerkers is meegenomen. Dat zorgt voor weerstand en dat wil de manager niet bij een verandertraject. Tijdens een verander- c.q. verbetertraject is het juist van belang om de motivatie vast te houden. Dit kan alleen door de medewerkers van meet af aan bij de verandering te betrekken zodat het draagvlak groter wordt.

Flexibele medewerkers? Hoe dan?
Iedere manager en/of bestuurder droomt van medewerkers die flexibel meegaan met de verandering. Maar hoe zet je eventuele pijn en weerstand om in verlangen? In een positief thema? Dat is eigenlijk best eenvoudig. Je bereikt het door alle mensen erbij te betrekken voor wie de verandering belangrijk is. Een verandering leg je niet op, veranderen doe je samen.

Samen ontdekken en verbeelden
Medewerkers betrek je er bijvoorbeeld bij door ze een luisterend oor te bieden en samen te ontdekken wat goed gaat en wat energie geeft. Geef je medewerker (lees: de professional, het talent, de ervaringsdeskundige, et cetera) een podium. Laat hem/haar vertellen welke positieve ervaringen en – in dit specifieke fusie voorbeeld – gewoonten van meerwaarde zijn in de verbeterslag die de organisatie doormaakt. Maak vooral gebruik van de creativiteit die deze hart-voor-de-zaak-mensen in zich hebben. Richt je op de mogelijkheden in plaats van op de belemmeringen en bezwaren. Hoe zien zij de ideale situatie? Welke beelden schetsen zij hierbij? Focus je op de positieve aspecten.

Geef de verandering vorm
Een verandering is niet vandaag verzonnen en morgen al gerealiseerd. Een verandering voer je stap voor stap door. Vaak zijn kleine concrete stappen al voldoende om de eerste resultaten te behalen en zichtbaar te maken. Maak van je medewerkers ‘eigenaren’ van deze stappen, waarna ze samen en los van elkaar aan de slag gaan met acties die zij waardevol vinden om de doelen te behalen. Veranderen is geen kwestie van in glazen bollen blijven staren in de hoop dat het proces vanzelf gaat. Veranderen is de intentie om je organisatie continu te verbeteren en dat doe(!) je samen.

“Ieder mens is uniek. Iedereen mag zijn wie hij is, bijzonder door zijn talent. Talent met lef laat zich niet remmen. Zet dromen om in daden!”

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou aan woorden om je te positioneren. Om waar je trots op of goed in bent te laten groeien door in de kern van jouw verhaal te komen. Samen ontdekken we de kern van de boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wilt zijn. Ik stel je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of waar jij van droomt.