Hoe trots ben jij op je medewerkers?

In mijn zoektocht naar de pijnpunten die bestuurders tijdens een reorganisatie, fusie of innovatietraject ervaren, hoef ik meestal niet lang door te vragen. Er is  vaak sprake van miscommunicatie of zelfs geen communicatie over de koers, onduidelijkheid over de nieuwe manier van werken en professionals die onvoldoende gehoord worden. Een verandering is vaak een pijnlijk proces.

In alle gesprekken die ik voerde, bleek er naast pijn een ander aspect cruciaal te zijn, namelijk ‘trots’. Niet in de hoedanigheid van ‘eigenwijs’, nee, ik heb het over trots op je rol/taak en kennis en ervaring als belangrijke spil in het grote geheel, in de bedrijfsdoelstellingen. Wee je gebeente wie inbreuk op de beroepstrots dreigt te plegen. Of het nu om een directeur/eigenaar, manager of medewerker gaat, eenieder zet zich tenslotte in voor het gemeenschappelijke doel.

In het gesprek met Marieke, directeur van een groot bedrijf, gaat het wel specifiek over een manager die zijn kont tegen de ‘veranderkribbe’ gooit en bij voorbaat afkeurend op alle aanpak reageert.

Doen is het nieuwe denken
Marieke heeft opdracht gegeven om een aantal bedrijfsprocessen te digitaliseren. Het doel hiervan is om op een efficiëntere manier de klanten te bedienen. Marieke is een doener: “Ik geloof niet in oeverloos vergaderen en maken van veranderplannen die uiteindelijk toch in de onderste la verdwijnen. Ik geloof dat er minder gepraat en meer gedaan moet worden.”

Overtuigende woorden die Marieke met een pilot in praktijk brengt. Een afvaardiging van medewerkers kan de ideale situatie uitproberen, evalueren en optimaliseren. Een team van ongeveer 22 personen voldoet er volgens Marieke perfect aan om deze pilot uit te voeren. Vijftien medewerkers uit dit team reageerden positief, zes vonden het wel ‘prima’, onder het mom van ‘eerst zien dan geloven’, en één persoon reageerde, zoals hierboven vermeld, negatief. Dat was Dennis, de manager van het team.

Weerstand
Marieke: “Ik merkte al enige terughoudendheid, zeg maar rustig weerstand, op mijn voorgestelde aanpak. Ook mijn suggesties over de wijze waarop de medewerkers getraind moeten worden, beviel hem niet. Tenslotte knikt hij overdreven betekenisvol naar iedere medewerker die een kritische vraag stelt op de momenten dat ik de voortgang presenteer. Het lijkt haast onmogelijk om deze negatieve inbreng om te buigen naar positiviteit. Iedereen doet er toch toe? Dus ook Dennis.”

Beroepstrots
Ik was benieuwd naar de ware toedracht van Dennis’ weerstand en adviseerde Marieke om een een-op-een-gesprek met hem te voeren en te vragen wat zijn eventuele aversie tegen deze transitie is. “Benader Dennis vanuit zijn professie, talent en liefde voor het bedrijf. Zijn toegevoegde waarde is van onschatbare waarde”, kon ik niet nalaten mee te geven.

Marieke en ik besloten onze veranderverhalen een paar weken later voort te zetten. Uiteraard vroeg ik naar Dennis. Marieke: “Hij was aangenaam verrast door mijn interesse en waardeerde de tijd en moeite die ik nam om naar zijn verhaal te luisteren. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zijn beroepstrots heb onderschat. Ik hield rekening met weerstand bij medewerkers, niet bij midden managers zoals Dennis die al bijna twintig jaar voor dit transportbedrijf werkt. Hij voelde zich gepasseerd. Geen wonder dat hij zich buitengesloten voelde, terwijl zijn kennis, ervaring en ideeën essentieel zijn in deze.

Gesprek voor gesprek
Uiteindelijk valt bij Dennis’ pijn een enorm pluspunt te benoemen. Hij ervoer wat ‘zijn’ medewerkers mogelijk voelen wanneer zij onvoldoende betrokken worden bij een reorganisatie, fusie of innovatietraject. Reflectie pur sang.

Voor de meeste werkenden, dus voor alle medewerkers in zijn team, is iets goed afleveren een bron van trots. Daarnaast ontstaat een verandering gesprek voor gesprek. Een grote verandering zit in de kleine momenten. Het kleine komt terug in de grote beweging richting je bedrijfsdoelstelling. Betrek je medewerkers bij de verandering. Ga met ze in gesprek en haal het goede uit de verhalen.

Vind jij het ook lastig om je medewerkers te betrekken bij een verandering? Neem vrijblijvend contact met me op via 06 – 8390 8614 of mail naar uitvergroot@kpnmail.nl

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou met het ontdekken van de kern van de (verander)boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Ik stel je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of waar jij van droomt. Je bedrijf krijgt een eigen smoel en spreekt jouw taal. Je verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn.