Trainingen en workshops

Van oudsher delen mensen verhalen. Verhalen slaan een brug tussen mensen van verschillende culturen, leeftijden en overtuigingen. Mensen delen verhalen om betekenis te geven aan wat zij doen, waarom zij iets doen, wat zij meemaken en om kennis over te dragen. Verhalen horen bij ons. Een goed verhaal is doorslaggevend om de ontvanger van je boodschap te overtuigen. Niet de kenmerken van een product of dienst of de rationele argumenten bij een verandering helpen mensen om een beslissing te nemen, maar het verhaal dat jij erbij vertelt.

Ik help je hierbij graag met een van onderstaande trainingen: