Trainingen en workshops

Van oudsher delen mensen verhalen. Verhalen slaan een brug tussen mensen van alle culturen, leeftijden en overtuigingen. Mensen delen verhalen omdat zij betekenis willen geven aan wat zij doen, waarom zij iets doen, wat zij meemaken én om kennis over te dragen. Verhalen horen bij ons. Een goed verhaal is dan ook doorslaggevend wanneer je de ontvanger van je boodschap wilt overtuigen: niet de kenmerken van een product of dienst of de rationele argumenten bij een verandering helpt mensen om tot een beslissing te komen of over de streep te trekken, maar het verhaal wat jij erbij vertelt.

Ik help je hierbij graag via een van onderstaande trainingen: