Waarderend veranderen

Een veranderende samenleving biedt perspectieven!

Juist in deze tijd is de noodzaak om te veranderen groot. Neem jij je doelgroep niet vanaf het begin mee in het verandertraject, dan is de kans groot dat er niets gebeurt. Leg de focus op het bundelen van krachten. Inspireer en motiveer en betrek de mensen erbij. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Mogelijke frustratie en verandermoeheid veranderen in positieve betrokkenheid. Enthousiast en constructief meedenken is essentieel voor de gewenste verbetering.

Veranderen gaat het best als alle mensen, voor wie de verandering belangrijk is, betrokken zijn. Veranderen doe je samen. Positief veranderen nog meer. Aspecten, zoals verbondenheid, wederzijdse waardering en erkenning zijn onontbeerlijk in een verander- c.q. verbetertraject, ze zorgen dat blokkades opgeheven worden.

Positief veranderen doe je samen en stapsgewijs, waardoor de verandering tijdens het proces plaatsvindt. Laat zien hoe het nu gaat en wat de gewenste toekomst is en geef zo stap voor stap het nieuwe vorm. Betrek je medewerkers (of andere doelgroep) bij het veranderproces zodat zij er ‘eigenaar’ van zijn. De verandering is ook hun verandering, zij dragen bij aan het verbetertraject.

Wil jij weten welke vijf constructie stappen leiden naar:

  • draagvlakoptimalisatie bij verandering en vernieuwing
  • bundeling van krachten
  • gemotiveerde en betrokken medewerkers
  • waardering van en erkenning door je doelgroep
  • een nieuw perspectief voor jouw organisatie of team!
Download het ‘Kennisdocument Waarderend Veranderen’ hier >

UITverGROOT is expert op het gebied van teambuilding en motivatie en staat je bij in het realiseren van je doelstellingen met innovatieve, creatieve (online) workshops en intensieve trajecten op maat.
Meer weten? Even sparren over alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met me op. (06 – 8390 8614 / uitvergroot@kpnmail.nl)

Voor een projectoverzicht klik hier >