Wie betrek jij bij de (organisatie)verandering?

(of doe je het liever alleen?)

“Heb jij eigenlijk wel in de gaten dat dit niet de manier is waarop wij werken?” Met een rood en verbouwereerd hoofd vertelt oud-collega Fenna me dat dit de laatste woorden van haar manager waren, voordat hij abrupt de Teams-verbinding verbrak. Een aantal jaren geleden vertrokken we tegelijk bij een overheidsorganisatie. Ik werd zelfstandig ondernemer en Fenna verpandde haar hart aan de zorg, waar zij als teamleider wijkverpleegkundigen werkt.

De organisatie waar Fenna werkt, bevindt zich in een grote transitie. “Ik wil graag meewerken om de stip op de horizon te bereiken, maar ik heb geen idee in welke richting ik die stip moet zoeken. De verwachtingen van mijn manager matchen waarschijnlijk niet met de mijne!”

Top-down werkt niet
Beslissers en managers liggen vaak mijlenver voor met de veranderplannen en verwachten dat het goed komt. Een verandering top-down gepland of opgelegd werkt echter niet. De kloof met de medewerkers en andere betrokkenen blijkt vaak te groot. Zij vallen daardoor van het metaforische ‘schip’, wat de kans op mislukking vergroot. Neem jij je doelgroep niet vanaf het begin mee in het verandertraject, dan is de kans groot dat er niets gebeurt. Veranderen gaat het best als alle mensen, voor wie de verandering belangrijk is, betrokken zijn.

Benut kennis, ervaring en uniek talent
Fenna beschikt over een uniek talent. Aandacht, luisteren en verbinden zijn zomaar een aantal kernkwaliteiten die haar van nature gegeven zijn en haar functie als teamleider van de wijkverpleegkundigen versterkt dit nog. Een talent dat gehoord, gezien en zeker ‘gebruikt’ mag worden. Net als alle andere talenten en (ervaringen)deskundigen in de organisatie. De manager hoeft niet zelf op de stoel van deze experts te gaan zitten.

Samen positief veranderen
Veranderen doe je samen. Positief veranderen nog meer. Dit doe je samen en stapsgewijs, waardoor de verandering tijdens het proces plaatsvindt. Laat zien hoe het gaat en wat de gewenste toekomst is en geef zo stap voor stap vorm aan het nieuwe. Betrek je medewerkers (of andere doelgroep) bij het veranderproces zodat zij er ‘eigenaar’ van zijn. De verandering is ook (beter: juist!) hun verandering, zij dragen bij aan het verbetertraject.

Optimalisatie van draagvlak bij verandering
Hoe optimaliseer je het draagvlak bij een verandering? Een aantal uitgangspunten:
– Betrek zoveel mogelijk mensen bij het (verander/verbeter)proces.
– Initiatieven kunnen van iedereen komen.
– Benut de kracht van taal en verhalen (storytelling).
– Leer van het verleden en ontwikkel successen.
– Geef het positieve aandacht!

Veranderen is een continu proces met vertragingen en versnellingen. Laat de positieve energie van alle betrokkenen stromen en neem het goede van de oude situatie mee op weg naar het nieuwe.

Blijf verbonden
Terugkomend op Fenna: voor haar geldt dat alleen de boodschap dat ‘alles anders moet’ niet werkt. Fenna is een van de vele trotse en gemotiveerde medewerkers met hart voor de zaak. Feitelijk ontzegt haar manager haar een mogelijke inbreng doordat hij de Teams-verbinding verbreekt. Niet alleen voor managers en beslissers, maar voor alle medewerkers die samen opgesteld staan en verantwoordelijk zijn voor het gewenste resultaat, geldt het nieuwe perspectief: blijf met elkaar in gesprek en contact! Blijf verbonden. Dit is op alle niveaus nodig om iets tot stand te brengen.

Aan de slag?
Wil jij op een positieve en waarderende manier werken aan een nieuw perspectief? UITverGROOT is expert op het gebied van teambuilding en motivatie en staat je bij in het realiseren van je doelstellingen met innovatieve, creatieve (online) methodieken en werkvormen en intensieve trajecten op maat. Aan de slag of meer weten? Bel me op 06 – 8380 8614 of mail naar uitvergroot@kpnmail.nl

Samen met jou en/of je medewerkers ga ik graag aan de slag en ontdekken we de kern van het (verander)thema met behoud van de eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wilt zijn. Mijn positieve en waarderende aanpak stelt je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of waar jij van droomt.