De kracht en impact van ervaringsverhalen

Ik stuitte een paar weken geleden op onderstaande video van Interpolis. Goede kans dat je het al een keer gezien hebt. Omdat ik dit een treffend voorbeeld van ‘Storytelling in Bedrijf’ vind, breng ik het graag nogmaals onder de aandacht. Niet vanwege de inhoud van de (ervarings)verhalen, maar om de kracht en de impact ervan. Interpolis veranderde de afgelopen jaren hun strategie en richtte zich meer op het voorkomen dan op verzekeren. In hun campagne brengen zij mensen in beeld die zelf ondervinden wat de op de loer liggende gevaren bij het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Ook worden ervaringsverhalen gedeeld.

Borstklopperij
Vaak merk je dat promotie- c.q. bedrijfsverhalen borstklopperijverhalen zijn: ‘Kijk eens hoe goed, slim en liefdadig wij zijn!’ ‘Wij maken jou nóg sneller en beter!’ Maar waarom zouden afnemers dat geloven? Belangrijk is dat je bedrijfsverhaal niet alleen gaat over welke producten en/of diensten je levert en hoe goed je bent, maar over dat jij je inleeft in de problemen en dilemma’s van de klant en hoe je hem/haar kunt helpen.

Blijf dicht bij jezelf
Dicht bij jezelf blijven is de enige manier om ‘body’ te geven aan het verhaal dat je wilt vertellen en waarmee je jouw ideale klant als vanzelf overtuigt dat hij/zij bij jou moet aankloppen. Want een kritische doelgroep (consumenten/klanten/medewerkers) houdt niet van nep. Integendeel, zij willen zakendoen met mensen met hart en geloof in eigen zaak/product.

Spreekt jouw (bedrijfs)verhaal tot de verbeelding en bereik je daarmee jouw ideale klant?

Sparren?
Samen een keertje sparren hoe jouw bedrijfsverhaal uniek voor het voetlicht gebracht kan worden? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend intakegesprek (06 – 8390 8614 of stuur een e-mail naar uitvergroot@kpnmail.nl).

UITverGROOT helpt jou aan woorden om je te positioneren. Om waar je trots op of goed in bent te laten groeien door in de kern van jouw verhaal te komen. Samen ontdekken we de kern van de boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Ik stel je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of waar jij van droomt. Je bedrijf krijgt een eigen smoel en spreekt jouw taal. Je verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn.

“Ieder mens is uniek. Ieder mag zijn wie hij is. Bijzonder door zijn eigen talent. Talent met lef laat zich niet remmen. Zet dromen om in daden!