Allergie voor verbinding?

Zit jij als directeur/ manager al voor in de bus, terwijl je medewerkers geen idee hebben waar de reis naar toe gaat? (Of zelfs weigeren in te stappen…?)

Hoewel verschillende taalpuristen het woord ‘verbinding’ in het rijtje van allergiewoorden hebben geplaatst, schijnen veranderaars (managers, coaches en projectleiders) daar toch anders over te denken. In de gesprekken die ik afgelopen weken met een aantal voerde, kon ik het aantal keren dat ‘verbinding’ genoemd werd wel tientallen keren turven. Niet altijd in positieve zin overigens.

Of het nu om een reorganisatie, fusie, groei- en/of innovatieproject gaat, op verschillende niveaus blijkt er juist géén sprake te zijn van verbinding. Denk aan bijvoorbeeld:

– minimale verbinding top-down/ bottom-up
– slechte verbinding uitvoering/ beleid
– weinig verbinding tussen de ketens waarmee samengewerkt moet worden
– sociale veiligheid ontbreekt
– et cetera

Uiteindelijk gaat het toch om contact
Zelf kan het me eigenlijk niet zoveel schelen welk woord eraan gegeven wordt. Uiteindelijk gaat het toch om contact en de wil om samen iets te bereiken. Weten wat er speelt in de organisatie, welke koers gevaren wordt en hoe ieder op eigen manier en zijn/haar rol en functie een bijdrage levert om het gezamenlijke doel te bereiken.

Motiveren en laten leren
“Op afstand sturen is een traditionele manier van denken”, vertelde een van de verandercoaches me: “Het gaat veel meer om motiveren en laten leren. De (verander)manager van tegenwoordig moet veel meer observeren. Niet op afstand trouwens, maar met de poten in de modder, dus op de werkvloer. Dan weet je wat er speelt, dan hoor je de verhalen die nodig zijn om uiteindelijk met draagvlak samen de weg afgelegd kan worden naar het gewenste doel!”

Hoe sla jij een brug?
Ik ben benieuwd hoe organisaties een brug slaan tussen bijvoorbeeld management en medewerkers of de organisatie en haar klanten. Of misschien juist niet weten hoe? Mag ik hierover met jou als manager, directeur, veranderaar en/of coach eens van gedachten wisselen? Kost hooguit een half uurtje van je tijd!