“Het MOET anders!”

Bepaal jij dat alleen of betrek jij je medewerkers bij de verandering?

Wanneer je een verbetertraject in gang zet met de boodschap dat ‘alles anders moet’ ontzeg je eigenlijk de inbreng van veelal trotse en gemotiveerde medewerkers. Een verandering top-down opgelegd werkt niet. Beslissers/managers liggen vaak mijlenver voor met hun veranderplannen en verwachten dat het goed komt. De kloof met de medewerkers en/of andere betrokkenen blijkt te groot. Zij vallen daardoor van het metaforische ‘schip’, wat de kans op mislukking vergroot. Neem jij je doelgroep niet vanaf het begin mee in het verandertraject, dan is de kans groot dat er niets gebeurt.

Frustratie veranderen in positieve betrokkenheid
Bij veranderen gaat het maar om een ding: het verbeteren van de huidige situatie. Je wilt bijvoorbeeld een betere klant- of medewerkerstevredenheid of de zichtbaarheid van je organisatie vergroten waardoor je nieuwe klanten aantrekt. Veranderen gaat het best als alle mensen, voor wie de verandering belangrijk is, betrokken zijn. Veranderen doe je samen. Positief veranderen nog meer. Aspecten, zoals verbondenheid, wederzijdse waardering en erkenning zijn onontbeerlijk in een verander- c.q. verbetertraject, ze zorgen dat blokkades opgeheven worden. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Mogelijke frustratie en verandermoeheid veranderen in positieve betrokkenheid. Enthousiast en constructief meedenken is essentieel voor de gewenste verbetering.

Maar hoe bereik en betrek je jouw doelgroep op een effectieve manier?
Als eerste is het natuurlijk belangrijk om het kernthema van de verandering te bepalen. Het thema bepaalt de richting naar de gewenste stip op de horizon. Onderzoek die richting gezamenlijk. Je bereikt het door een vraag, zoals ‘waar willen jullie meer van?’, te stellen. Meer klanten? Een hogere omzet? Grotere medewerker- en/of klanttevredenheid? Vaak kom je uit op een kernthema in de trant van ‘Wij willen vaker succesvol zijn met …’, of ‘Wij willen onze kracht inzetten om …’.

Gebruik je creativiteit bij het formuleren van een kernthema: hoe inspirerender, hoe beter.
Een creatieve denksessie is een effectieve manier om op basis van het kernthema gezamenlijk te onderzoeken wat goed gaat en energie geeft met een blik op het verleden. In plaats van vragen wat niet goed ging, zoek je de positieve ervaringen als organisatie, team en/of individu. Je stelt geen probleem vast, maar waardeert het beste van wat er is. In elke organisatie gaat veel goed. Het zijn lichtpuntjes van succes die als voorbeeld dienen.

Iedereen heeft invloed op het succes
Het succesverhaal van de betrokkenen is enorm belangrijk, want, meer nog dan de feiten, kleuren deze verhalen de ervaring. Successen delen maakt vaak veel positieve energie vrij. Storytelling kan goed ingezet worden bij organisaties waarin de communicatie moeizaam verloopt. Het vertellen van verhalen schept verbindingen en creeërt begrip. Zoek in een storytell-sessie of door het afnemen van waarderende interviews naar persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het succes. Iedereen heeft invloed op het succes, dat maakt ze ook verantwoordelijk voor dat succes.

Elementen van succesvolle verhalen 
Succesvolle verhalen bevatten vier ingrediënten die de verhalenverteller inbrengt en die, wanneer ze worden gecombineerd, de potentie hebben luisteraars te raken en te veranderen. De ingrediënten zijn: passie, held antagonist en bewustzijn.
Passie: Dit is de energie van de verhalenverteller die het verhaal voortstuwt en het interessant maakt.
Held: Dit is de hoofdpersoon in het verhaal die op pad gaat en van alles meemaakt.
Antagonist: Er is een voortdurende interactie tussen de held en de obstakels die hij moet overwinnen. Deze interactie in de vorm van strijd zorgt voor de beweging in het verhaal.
Bewustzijn: Dit zijn de belangrijke momenten van inzicht en van inspiratie in het verhaal.
(Bron: Het waarderend werkboek van Robbert Masselink en Jelmer IJbema)

Het nieuwe perspectief
Uiteraard zijn er nog meer stappen die gezet kunnen worden om het veranderthema te onderzoeken waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het gewenste resultaat, het nieuwe perspectief. Veranderen is een continu proces met vertragingen en versnellingen. Laat de positieve energie van alle betrokkenen stromen en neem het goede van de oude situatie mee op weg naar het nieuwe.

In mijn kennisdocument vertel ik je stapsgewijs hoe je samen op een open en onderzoekende manier positief en waarderend kunt veranderen. Waarderend Veranderen legt de focus op vergroten van krachten (initiatieven kunnen van iedereen komen), leren van het verleden en ontwikkelen van successen in plaats van de nadruk te leggen op wat er niet goed gaat. Doorloop de vijf stappen van dit kennisdocument. Ik garandeer je betrokkenheid van je medewerkers en je vergroot de kans op succes voor het doel dat jij wilt bereiken!

Download het kennisdocument hier: https://www.uitvergroot.nu/download-waarderend-veranderen/