Waar zit de kennis van jouw organisatie verstopt?

Per abuis een uur te vroeg op locatie voor mijn afspraak. Blij dat ik tijdens het wachten bij toeval oud-collega Frank tref. Sinds kort heeft hij een nieuwe functie in een ander team en komt er op zijn nieuwe werkplek al vrij snel achter dat hier een schat aan kennis ‘verborgen’ zit waar de rest van de organisatie absoluut belang bij heeft. Frank: ‘Onvoorstelbaar dat we zo weinig gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten!’

Talent en krachten bundelen

Frank vertelt dat hij samen met zijn collega’s het plan heeft opgevat om de binnen zijn team aanwezige kennis aan te vullen met die uit alle geledingen van de organisatie. Om daarmee nóg meer kwaliteit te kunnen leveren. Alleen is deze kennis tot dusver zodanig versnipperd dan wel verstopt, dat het team geen zicht (meer) heeft op wie mogelijk relevante kennis paraat heeft en waar deze is ondergebracht. Talenten en krachten bundelen en benutten, daar zoekt Frank eigenlijk een format voor. Hoe bereikt hij dit? Hoe initieert Frank de eerste stap richting een organisatie die zonder hiërarchisch verbonden te zijn toch beroep op elkaars kennis doet? En hoe brengt hij collega’s of partners in beweging om mee te doen?

Verandering begint met een goed verhaal

Interessant! En waarschijnlijk toch geen toeval dat wij elkaar treffen, want elke verandering of beweging begint uiteraard met een goed verhaal. We plannen een afspraak waarin ik met het complete team aan de slag ga om de kernboodschap boven tafel te krijgen. Ik leg hen eerst een paar vragen voor: Wat zijn de kernactiviteiten en -waarden van Frank’s team? Wat wil het team bereiken? Voor en mét wie? Om dat in een paar zinnen kernachtig te formuleren blijkt al best lastig. Via een aantal treffende (werk)vormen leid ik Frank en zijn collega’s langs de wegen die nodig zijn om tot een goed, helder en aansprekend verhaal te komen.

Betekenis geven aan de kernactiviteiten

Onder andere vraag ik het team om een aantal willekeurige, maar wel toepasselijke nieuwsberichten intensief te scannen op zowel persoonlijke als werk gerelateerde kernwaarden. Het dwingt de collega’s min of meer om na te denken over de kern van het eigen werk alsook de noodzaak tot verbinding met de rest van de organisatie. De interactie die hierdoor onderling ontstaat, zorgt voor een eerste gemeenschappelijke verhaallijn toegespitst op de kernactiviteiten en essentie van het team. Dit verhaal vervolgens een aantal keren hardop aan elkaar vertellen en waar nodig bijstellen, maakt helder wat nodig is om de veelal abstracte thema’s en doelstellingen begrijpelijker en daardoor aansprekender te maken. De kernboodschap blijft intact. Sterker nog: wordt aangescherpt tot een expliciet en gemeenschappelijk gedragen verhaal.

De boodschap is helder

In een kernachtige pitch staat nu omschreven waar het team voor staat en over welke kwaliteiten het beschikt. En met dit ‘sluitende’ verhaal, nodigt het team een paar weken later mogelijke partners uit om aansluiting te zoeken en samen te werken aan het gemeenschappelijk organisatiedoel. De boodschap is helder. Men weet én is namelijk overtuigd van waar het team voor staat. Dit blijkt vooral tijdens een live event waar de ‘nieuwe’ partners gelegenheid krijgen om met elkaar kennis te maken. Aan de uitnodiging tot deelname aan de toekomstige netwerkorganisatie is massaal gevolg gegeven.

Identificeren met en committeren aan de beoogde doelstellingen

Meer dan verwacht en gehoopt blijkt menig collega en/of partner zich te kunnen identificeren met de kernactiviteiten, zich te committeren aan de beoogde doelstellingen en hiervoor eigen kennis en ervaring beschikbaar te stellen. Kortom: aansluiting te zoeken bij Frank’s team.

Lukt het je niet om de kernactiviteiten van jouw organisatie op een krachtige manier te verwoorden? Jouw organisatie of team op een treffende en krachtige manier te positioneren? Duidelijk te maken waar je voor staat?

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou aan woorden om je te positioneren. Om waar je trots op of goed in bent te laten groeien door in de kern van jouw verhaal te komen. Samen ontdekken we de kern van de boodschap met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Ik stel je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of waar jij van droomt. Je bedrijf krijgt een eigen smoel en spreekt jouw taal. Je verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (uitvergroot@kpnmail.nl | 06 – 8390 8614 | www.uitvergroot.nu)