Je hoeft heus niet te schreeuwen om gehoord te worden

Openheid, eerlijkheid én lef. Durven te zeggen waar je voor staat en je daar hard voor maken. Dat is waar ik van houd en wat ik bewonder in de ander. Dat is waar je niet alleen mij maar ook je beoogde doelgroep en/of klant mee raakt. Hoe mooi is het dan ook wanneer mensen naar de kern van hun wensen (durven te) gaan en daar een boodschap aan koppelen, zodat anderen weten wat nodig is om te helpen je doelen te bereiken. Ondernemers, die in staat zijn om naar de kern van hun behoefte te gaan en dit vertalen naar een boodschap, worden dan ook gehoord door hun omgeving.

De afgelopen jaren interviewde ik verschillende personen over hun droom. Variërend van ondernemer tot kunstenaar van diverse leeftijden. Ik vroeg hen haar hun droom en om deze op het podium te delen met publiek. Om te inspireren. Om te motiveren. Een van de personen die enthousiast en zelfverzekerd haar medewerking toezegde, was Heidi.

Een kwetsbare missie

Op de vooravond van haar pitch bleek zij echter behoorlijk minder overtuigd van haar beslissing. ’s Middags belde ze me emotioneel op: “Diana, ik weet niet of ik het red vanavond hoor!” Ik probeerde Heidi enigszins gerust te stellen en tastte voorzichtig af waar haar twijfel of zelfs angst zat: “Ik ben zo bang dat ik mijn droom niet kan voortzetten! Overheidsregelingen zijn dermate veranderd, dat het bekostigen van mijn eigen atelier, dus mijn droom, in gevaar komt. Als ik dat ten overstaan van publiek moet vertellen, ben ik bang dat ik in huilen uitbarst. Want kijk eens wat ik nu heb! Dit is alles waar ik mijn best voor heb gedaan!”

De energie van creativiteit

Ik herinner me het interview met Heidi waarin ze haar droom met me deelde nog al te goed. Opgetogen ontving ze me in haar pand en leidde me rond langs alle ateliers van de eveneens in het pand gevestigde kunstenaars. Heidi leefde in haar droom waarin alles samenviel. Haar atelier, opleiding, samenwerken met mensen, met kunstenaars. Heidi: “Ieder mens heeft meer unieke kwaliteiten dan beperkingen. Het punt is dat de mens vaak alleen de oneffenheden van de ander ziet. Psychische ziekten worden nog niet altijd geaccepteerd. Erg kortzichtig vind ik dat. Het loont om juist in de mooie eigenschappen, zoals creativiteit, energie te steken. Die veelzijdigheid in mensen is wat mij aanspreekt en uitdaagt. Vanaf de start van mijn atelier bied ik dagbesteding aan cliënten met psychische problematiek of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).”

Verscheidenheid is eigenheid

De verscheidenheid zit niet alleen in het gepresenteerde werk, maar ook iedere maker ervan is uniek. Kunstenaars vinden duidelijk hun plek in het atelier van Heidi. Zelf spreekt ze over een plek waar aandacht, inspiratie, medeleven en structuur geboden wordt: “We zijn een groep. Verscheidenheid komt samen, stroomt door elkaar en versterkt daardoor. We leven met elkaar mee.” Heidi wilde zelf kunstenaar worden. Of creatief met mensen werken. ‘Verscheidenheid, inspiratie en diversiteit aan talent verbinden en het daarmee versterken’, was toen haar motto. En is het nog steeds. Ware het niet, dat een veranderende subsidieregeling mogelijk roet in het eten gooit.

Laat jezelf zien

Dromen durven doen. Maar vooral ook dromen durven te delen. Daar ben ik een groot voorstander van. Durf ze uit te spreken. Durf te vragen. Durf dat podium te pakken. Waarom? Omdat juist wanneer je uitspreekt mensen weten wat jou bezighoudt. Ongeacht of je het spannend vindt of – zoals in Heidi’s geval – bang bent om emotioneel te worden, door je uit te spreken maak je duidelijk waar je passie zit. Je toont lef om dit uit te spreken. Om jezelf te laten zien. Je probeert uit en neemt het risico om te falen. Hoe krachtig is dat?

Bereik je doel

Kwetsbaarheid is geen zwakte. Integendeel. We zijn gewoon bang voor de afkeuring en kritiek, voor onze eigen emoties. En dat is zo ontzettend jammer. Bepaalde reserves en ingetogenheid doen je creativiteit en drive juist afnemen. Het zijn in ieder geval twee componenten die, wanneer je ze omzet naar openheid, je verder kunnen helpen om je doel te bereiken. Iets niet weten, betekent niet dat je niet bereid bent om te onderzoeken hoe.

Vrijheid leidt tot inspiratie en ontwikkeling

Ik vraag expliciet aan Heidi waarom en wat ze in het bijzonder wil delen en wat ze met haar dromenpitch hoopt te bereiken. Heidi: “In feite heb ik alleen hulp nodig. Mensen met kennis over financiën, wet- en regelgeving, overheidsregelingen en niet in de laatste plaats: mensen die begrijpen dat kunstenaars als de ‘mijne’ zich niet laten vangen in een vogelkooi, maar vrijheid nodig hebben om zich te laten inspireren, ontwikkelen en manifesteren. Die vrijheid is niet te vangen in de reguliere kantoor- c.q. werktijden tussen 8 en 5. Juist niet! Ook in de avonduren werken deze mensen en zetten ze creativiteit om in beeld. En daar… daar zit ‘m net de crux. Alleen voor activiteiten binnen aangepaste werktijden wordt passende financiële tegemoetkoming toegekend die fors minder is dan hetgeen ik nodig heb om mijn atelier draaiende te houden.”

Specifieke wens

Hoe bizar is dat? Hoe fors wijken deze (overheid)principes en wet- en regelgeving af van idealen. Hoe verantwoordelijk en inlevend zou diezelfde overheid zijn als ze meer luisteren naar het unieke verhaal met de specifieke behoeften voor alle betrokkenen. Om dáár vervolgens conclusies uit te trekken en op maat financiële tegemoetkoming aan te koppelen. In het voorbeeld van Heidi geldt als geen ander dat bijvoorbeeld deelname aan exposities buiten reguliere werktijden bijdragen aan het feit dat ook deze kunstenaars volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Erbij horen. Niet gezien worden als een aparte doelgroep, maar als kunstenaar. En dat is waar het Heidi om gaat. Beperk niet, maar handel op maat.

De essentie van een persoonlijk verhaal

Mijn advies aan Heidi: vertel op het podium wat jij écht wilt vertellen. Wat is jouw drive, essentie en ‘geloof in’? Wat is jouw kernboodschap? En emoties? Niets illustreert beter waar jij voor staat of wilt staan. Waar jij overtuigd van bent. Vraag desgewenst het publiek om hulp of advies. En over dat laatste? Heidi hoefde niet eens te vragen. Haar persoonlijke verhaal was zo duidelijk als wat.

Beloning

Tussen Heidi’s pitch en die van de eerstvolgende ‘dromer’ uit het volgende blok was een pauze. En in die pauze overhandigde de burgemeester – een van de toehoorders – haar een visitekaartje en voegde eraan toe: “Misschien kan ik je helpen Heidi?” Een paar weken later stuurt Heidi me een WhatsApp-bericht met daarin de boodschap: “Ik heb het voor elkaar! Super he? Ik denk echt dat het praten over mijn droom heeft geholpen. Ik ben dan ook trots op mezelf!”

Wil jij hulp bij het beter over het voetlicht brengen van je/jouw (bedrijfs-)verhaal?

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap, met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (06 – 8390 8614 /www.uitvergroot.nu