Van abstract naar dynamisch én overtuigend: een (bedrijfs)verhaal dat raakt!

Tegenwoordig kun je vrijwel geen blog of artikel lezen of je wordt geconfronteerd met innovatieve methodieken en technologieën die organisaties moeten helpen om beter en efficiënter te werken. Bedoeld om inzicht te verschaffen en te informeren over de mogelijkheden van de betreffende methode, haakt de lezer hoogstwaarschijnlijk al in een vroeg stadium af omdat de boodschap te abstract is geformuleerd en daardoor niet begrepen wordt. 

“Hoe maak ik van mijn abstract nu een aansprekend verhaal?” en “Hoe maak ik de vertaalslag naar de ‘echte wereld’?” zijn veelvuldig gestelde vragen die organisaties en ondernemers aan mij stellen. Vragen die ik resoluut beantwoord met: “Heb je een persoonlijk verhaal toegepast om je boodschap te duiden en te laten beklijven?”

Neem bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer Johan. Sinds kort wordt hij wereldwijd uitgenodigd om presentaties met uitleg te geven over Kunstmatige Intelligentie, de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Uiteraard is Johan vereerd met deze aanvragen, want dit is dé kans om zijn bedrijf ook internationaal goed op de kaart te zetten. Maar wil hij het ogenschijnlijk complexe verhaal van Kunstmatige Intelligentie op begrijpelijke, aansprekende én op eigen wijze voor een volle zaal presenteren op een manier dat het óók nog eens beklijft, dan kan er best nog wel wat aan gesleuteld worden. Johan vraagt me hem te helpen en uiteraard ben ik hiertoe bereid. Ik doorloop met hem onderstaande stappen.

Authentiek en geloofwaardig

Allereerst introduceer ik Johan in de wereld van storytelling en leer ik hem op actieve wijze hoe een goed verhaal is opgebouwd. Onder andere laat ik hem kennismaken met de methode De Reis van de Held van Joseph Campbell. De Reis van de Held biedt Johan inzicht in de structuur en opbouw van zijn persoonlijk verhaal. In deze reis is Johan de held en ontdekt hij wat zijn conflicten en obstakels zijn, maar ook wie of wat hem heeft geholpen om uiteindelijk gevolg te kunnen geven aan zijn eigen droom. Met vallen en opstaan slaagt hij erin om die droom, een eigen onderneming, gestalte te geven en zelfs uit te bouwen. Het optekenen van deze ‘reis’ zorgt voor een authentiek en daardoor geloofwaardig verhaal.

Juiste doelgroepen

Johan is benieuwd hoe hij zijn bevlogenheid over Kunstmatige Intelligentie over kan brengen op zijn doelgroep. Om een treffend bedrijfsverhaal te formuleren, is het noodzakelijk om de juiste doelgroep(en) in beeld te brengen. Naast Johan’s persoonlijke drive is daarom doelgroepbepaling essentieel voor het formuleren van een bedrijfsboodschap ‘op maat’. Een verhaal dat raakt en toepasbaar is op al zijn bedrijfsuitingen. Samen onderzoeken we wie Johan’s ideale klant is. Met wie werkt hij het liefst samen? Wie kan hij helpen? Kortom: wie zijn Johan’s helden?

Kernboodschap: een verhaal dat raakt

Een goed verhaal beklijft pas als er sprake is van een humane factor. Sterker nog, als deze niet op het spel staat verliest de doelgroep zijn interesse. Ook moet er sprake zijn van een probleem bij de doelgroep. Waarmee en hoe kan Johan helpen? Opnieuw leggen we De Reis van de Held af. Nu is Johan niet de held van het verhaal maar de doelgroep. In de rol van mentor deelt hij vol overgave zowel zijn persoonlijke verhaal als zijn kennis over Kunstmatige Intelligentie en biedt hij zelf – als ervaringsdeskundige – hulp. De ontvangers worden door zijn verhaal geraakt, want met storytelling komt jouw verhaal achter een product, dienst, merk of organisatie tot leven.

Overtuigd presenteren

Johan’s geloof in de toegevoegde waarde van Kunstmatige Intelligentie weet hij nu op dusdanige wijze over het voetlicht te brengen dat hij zijn doelgroep niet alleen raakt, maar ook overtuigt. Toch zijn we nog niet klaar. Als laatste gaan we aan de slag met de daadwerkelijke presentatie. Hoe neemt Johan het publiek mee in zijn verhaal en speelt hij – vanuit een natuurlijke en innerlijke houding – in op de ontvangers van zijn boodschap? Oefenen dus en dat in twee talen. Over een aantal weken vliegt Johan namelijk naar Maleisië en in september naar Dubai. Ook daar heeft men – net als overal ter wereld – behoefte aan een begrijpelijk en aansprekend verhaal. Een verhaal dat Johan past, omdat het zijn eigen verhaal is en daarmee authentiek en onderscheidend. Een verhaal dat alleen Johan kan vertellen.

Wil jij ook aan de slag om je persoonlijke en/of bedrijfsverhaal op overtuigende en aansprekende wijze over het voetlicht te brengen?

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou of je organisatie als je geen woorden hebt om je te positioneren. Samen ontdekken we de kern van de boodschap, met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Je krijgt eigen smoel. Je spreekt klare taal. Jouw verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (www.uitvergroot.nu / 06 – 8390 8614