Is jouw (bedrijfs)verhaal wel duidelijk genoeg?

Toeval of niet? Vrijwel naast mijn nieuwe woning in het centrum van de stad staat een sportschool. Hoeveel duidelijker moet de hint nog zijn? Tijdens de housewarming-party ontmoet ik Jennifer, mijn nieuwe buurvrouw. Zij blijkt zelfs een van de drie managers van deze sportschool te zijn. Om vooral niet de indruk te wekken dat ik morgen al op de stoep sta, informeer ik voorzichtig naar de mogelijkheden die haar sportschool mij te bieden heeft.

Uiteraard ziet Jennifer in mij een toekomstige klant en steekt ze enthousiast van wal. Over de menselijk maat, aandacht en persoonlijke coaching die geboden worden. Over de een-op-een begeleiding door professionals die pertinent nodig is om de gewenste doelstellingen te bereiken. “Maar wacht eens even”, vertelt Jennifer enthousiast: “volgende week is er een open huis. Waarom kom je daar niet naartoe?”

Een verscheidenheid aan visie

Nieuwsgierig wandel ik een week later de immense hal van de sportschool binnen, waar ik – na nog even snel een flyer van de receptie te hebben gegrist – welkom wordt geheten door een van de andere managers. Wat vreemd, in tegenstelling tot Jennifer die een-op-een benadering zo benadrukt, is hij er juist van overtuigd dat grotere prestaties bereikt worden in groepsverband. Ik maak tijdens mijn rondje ook kennis met manager nummer drie. Opnieuw ben ik verbaasd. In plaats van persoonlijke benadering, legt hij de nadruk op de innovatieve trainingsruimtes en -apparatuur. En wanneer ik thuis in alle rust de flyer nog eens doorlees, blijkt deze ongeveer 10 jaar oud.

De klant in verwarring

Ondanks de positieve energie die alle drie uitstralen wanneer ze – ieder voor zich – enthousiast over hun sportschool vertellen, blijkt deze totaal niet eenduidig. Dat verwart me. Het is me volstrekt onduidelijk wat deze sportschool mij te bieden heeft. Juist de helderheid over de kern van een bedrijf, product of organisatie is in alle gevallen essentieel voor het werven van toekomstige klanten. Die moeten toch weten aan wie zij zich committeren? Aan wie zij betalen? Sterker nog: waarvoor zij betalen! Ik vraag me intussen ook af wat ik voor mijn contributie kan verwachten.

Ken, herken én erken de bedrijfsfilosofie

Als je de kernboodschap goed formuleert én communiceert, is de helft van je marketing al gedaan. Want daarmee raak je de doelgroep die jij graag wilt benaderen. Wil je een kernachtige bedrijfsboodschap naar buiten toe uitdragen, dan moet deze door alle verantwoordelijke partijen gedragen worden. Zowel het management als de medewerkers kennen én erkennen de visie van de organisatie waar zij voor werken. Ze herkennen zich erin en passen daarom in het bedrijf. Bij de sportschool bestaat geen eenduidige bedrijfsvisie. Zelfs het managementteam heeft al moeite genoeg om een centrale boodschap naar buiten te brengen.

De centrale boodschap

Mijn bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik besluit een paar dagen na mijn bevindingen Jennifer hierover te informeren. Enigszins geschrokken, bespeur ik toch een bevestigende blik op haar gezicht: “Je legt exact de vinger op de zere plek. Ook in onze branche is het belangrijk dat wij ons onderscheiden. En dat begint bij onze kernboodschap. Die is inderdaad niet helder. Ik vind het eerlijk gezegd best lastig om een driekoppig managementteam én alle medewerkers een eenduidige centrale boodschap te laten verkondigen die de toegevoegde waarde van onze sportschool uitdraagt. Over de opvattingen om deze sportschool de beste uit de omgeving te laten zijn, bestaat geen enkele twijfel. Alleen duiden we ons verhaal op verschillende manieren. Dit komt door onze persoonlijke achtergrond, ervaring en leeftijd.”

Het verhaal in plaats van de emotieloze bedrijfspitch

Ik vertel Jennifer dat dit niet lastig hoeft te zijn. Temeer omdat het niet gaat om een perfecte bedrijfspitch die emotieloos afgeraffeld wordt. Integendeel, individuele verhalen mogen best verschillen. Die versterken elkaar juist. Tenslotte spreek je van mens tot mens. Als de verhalen maar aansluiten bij of in het verlengde liggen van een gezamenlijke en herkenbare bedrijfsvisie als een kapstok of paraplu, van waaruit succes is gegarandeerd.

Jennifer en ik praten samen verder over de mogelijkheden voor het opstellen van een krachtige bedrijfsboodschap. Een die niet verwart, maar mogelijk toekomstige klanten in alle opzichten over de streep trekt. Ik bied aan om haar team hierbij te helpen. We maken een afspraak. Eigenlijk twee. Voor de laatste ben ik genoodzaakt sinds lange tijd mijn sportschoenen weer eens aan te trekken!

Plaats een reactie