Komkommertijd? Quality time!

Hoe ik deze zogenaamde ‘lummelmomenten’ als ondernemer invul? Met het lezen van vakliteratuur, verbeteren van mijn website, administreren en het voeren van netwerkgesprekken. Uiteraard geniet ik af en toe ook van de zon/schaduw en maak ik wandelingen die me op de mooiste plekjes van Nederland brengen. Vandaag plan ik een leesdag in. Nauwelijks met boek geïnstalleerd op de oude onverwoestbare rieten ligstoel onder de grote parasol, zie ik het vrolijke hoofd van achterbuurman Marc boven de schutting uitsteken. Hij blijkt een prangende vraag te hebben.

Als één van de directeuren op een grote scholengemeenschap ervaart hij de vakantieperiode eveneens als rustig. Tegelijkertijd zet hij – net als ik – deze tijd om in ‘quality time’ en broedt – met het oog op aankomende interne veranderingen – op een pakkende speech die hij de eerste werkdag na de vakantie wil houden voor docenten en stafmedewerkers om hen hiervan op de hoogte te stellen. Inmiddels heeft hij een concepttekst geformuleerd. Of ik hem wil helpen met het aanscherpen ervan. Natuurlijk wil ik dat. “Mail ‘m maar even”, is mijn eerste reactie, “kijk ik er direct naar”.

Abstract, nietszeggend en inhoudsloos

Twee seconden en anderhalve pagina later hoor ik een ping en staat Marc’s verhaal in mijn inbox. Hoewel, verhaal? Vijf keer in totaal moet ik zijn boodschap overlezen om er iets van te kunnen begrijpen. Abstracte nietszeggende woorden dansen over het beeldscherm. Inhoudsloze woorden die niet alleen onduidelijk zijn, maar ook onpersoonlijk. Ik word op geen enkele manier geraakt. Ik kan me niet voorstellen dat de docenten door deze speech overtuigd raken van nut en noodzaak van de verandering.

Emotie en menselijke factor

Wat mist in zijn opsomming van feiten is het persoonlijke verhaal. Een verhaal dat helpt om de verandering c.q. visie te duiden en richting te geven. Een verhaal dat in staat is om te inspireren en motiveren. Een waaruit blijkt dat de verteller spreekt uit ervaring. Een verhaal met emotie én met een menselijke factor raakt en beklijft nu eenmaal beter. Dat zorgt voor draagvlak, wat weer essentieel is om medewerkers in beweging te zetten.

Managers weten vaak niet wat ze moeten doen om medewerkers mee te krijgen in reorganisaties. Ik stuur Marc een WhatsAppbericht waarin ik vraag om meer toelichting. Want wat ik eigenlijk mis is Marc’s persoonlijke verhaal. Even later zitten we aan mijn keukentafel. Marc vertelt…

Kromme ruggen rechten

“Ik moet mijn mensen straks vertellen dat de wijze van lesgeven, dus de invulling van hun huidige werk, verandert. Er zullen veel interne verschuivingen nodig zijn. Het is de zoveelste verandering in de afgelopen jaren. En ik ben de zoveelste directeur op rij die mag vertellen hoe het verandertraject er uit gaat zien. Mijn grootste uitdaging is om mijn medewerkers weer te laten stralen voor de klas. De kromme ruggen moeten worden gerecht. Hoe houd ik hen geïnspireerd? Betrokken? Hoe maak ik duidelijk dat ik hen juist nu nodig heb? Hoe overtuig ik hen van de noodzaak van deze verandering? Mijn team lijkt verandermoe!”

Verandermoe

Niet vreemd natuurlijk. Docenten lijken niet alleen murw geslagen, ze kunnen de boodschap niet meer aannemelijk overbrengen op hun leerlingen en de ouders. Een uitspraak als “Mij wordt toch nooit wat gevraagd!”, is er een die regelmatig in de wandelgangen wordt geuit. Of mogelijk begrijpen de docenten de toedracht van de verandering niet: “Waarom is deze noodzakelijk? Het gaat toch goed zoals we het nu doen?” Misschien beseffen medewerkers niet welke maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de huidige manier van onderwijzen. Missen zij de essentie en inhoud van het ‘hoe en waarom?’ Voelen zij zich (mede daardoor) onvoldoende betrokken bij deze materie én beslissing? Mogelijk is de kennis waarover zij beschikken niet meegenomen in het veranderproces. Voelen zij zich hierdoor niet serieus genomen?

Dialoog en interactie

Gedurende een veranderingsproces speelt participatie van medewerkers een grote rol. Stimuleer daarom de dialoog in aanloop naar en tijdens de verandering. Het management speelt bij uitstek een cruciale rol om de dialoog vorm te geven. Dialoog in plaats van alleen maar te informeren. Naast openheid bevordert dit ook de betrokkenheid. Door medewerkers zelf het verhaal te laten vertellen over hoe zij de verandering ervaren, stimuleer je interactie. En interactie zet aan tot veranderbereidheid. Bij veel reorganisaties is dit helaas geen vanzelfsprekendheid.

Benut creativiteit en talent

“Ik was eigenlijk van plan om de harde feiten op tafel te leggen, maar ik geloof dat ik mijn boodschap omgooi. Ik ga niet alleen informatie ‘zenden’. De docenten staan met de poten in de klei. Zij moeten met al hun kennis en ervaring betrokken worden bij het ontwerpen van de verandering en de uitvoering ervan. Eigenlijk wil ik samen met hen de verandervisie maken. Op dit moment loop ik, samen met een selecte club adviseurs, voor op de rest. En die rest is mijn ‘troep’, mijn team. Deze medewerkers wil ik vanaf het begin al actief betrekken. En dat bereik ik alleen wanneer ze mee mogen denken over het ‘waarom’. Ik wil de creativiteit en talenten van mijn medewerkers aanboren. Ze mee laten denken, waardoor ze mogelijk nieuwe kanten van zichzelf ontdekken.”

Kracht persoonlijke verhaal

Helemaal gerustgesteld lijkt Marc nog niet. “Dus mijn speech c.q. visie kan in de prullenbak?” Nee, integendeel! Ik kijk een enigszins verbouwereerde Marc lachend aan. Echter, zijn verhaal kan wel veel persoonlijker. Hoeveel veranderingen heeft hij als oud-docent zelf meegemaakt? Hoe heeft hij deze ervaren? Wat waren de obstakels? Welke reis heeft hij zelf afgelegd? Wat leverde de verandering de school en leerlingen uiteindelijk op? Dát verhaal verbindt en mag (moet!) een prominente rol spelen in zijn betoog. Kwetsbaarheid is goed, moet misschien zelfs. Het zorgt voor herkenning en dat spreekt mensen aan. Enthousiasme veinzen in een veranderproces heeft geen zin; daar prikt men dwars doorheen. Nu wel gerustgesteld gaan we samen aan de slag. Niks lummelen dus…

Vind jij het ook lastig om tot de kern van je (verander)boodschap te komen? Wil jij ook aan de slag met je persoonlijk- of bedrijfsverhaal?

Diana de Groot | UITverGROOT helpt jou als je geen woorden hebt om je te positioneren. Om datgene waar je trots op of goed in bent te laten groeien door tot in de kern van jouw verhaal te komen. Samen ontdekken we de kern van de boodschap, met behoud van eigen waarden, voortbordurend op wie jij bent of wie je wilt zijn. Als bedrijf of als individu. Ik stel je in staat om je verhaal op één lijn te brengen met je marktstrategie, bedrijfsdoelstellingen en/of hetgeen waar jij van droomt. Je bedrijf krijgt eigen smoel en spreekt jouw taal. Je verhaal schudt mensen wakker. Kortom: een identiteit om trots op te zijn. (www.uitvergroot.nu / 06 8390 8614 / uitvergroot@kpnmail.nl

Plaats een reactie