Veranderende samenleving biedt nieuwe perspectieven

“Panta Rhei”, ooit sprak de Griekse filosoof Heraclitus deze woorden. Het betekent ‘alles stroomt’ of ‘alles is in beweging’. Daarmee verwijst Heraclitus naar dat alles in de wereld voortdurend verandert. Alle verschijnselen zijn veranderlijk. Heraclitus gebruikte onder meer de symboliek van een rivier: je kunt niet twee keer een exact dezelfde rivier oversteken omdat de stroom altijd anders is.

Door de eeuwen heen heeft deze wijsheid niets aan actualiteit ingeboet. Samenleving, cultuur, klimaat, technologie, wet- en regelgeving, denk- en zienswijzen zijn voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Vanzelfsprekend is dit ook van toepassing op en heeft dit gevolgen voor mijn en jouw leven en activiteiten. Denk alleen al aan het enorm bewogen jaar dat achter ons ligt, waarin de samenleving op verschillende fronten in korte tijd werd getroffen. Denk ook aan het jaar dat voor ons ligt. Hoe zal dat verlopen?

Ook jouw bedrijf/organisatie zal ongetwijfeld moeten inspelen op maatschappelijke veranderingen en die van je doelgroep. Of het nu om een fusie, reorganisatie, innovatietraject of teambuilding gaat, veranderen gaat om het verbeteren (ontwikkelen en groeien) van de huidige situatie.

Een verandering kun je niet top-down plannen of opleggen. Vaak overschat de top van een organisatie het verandervermogen. Beslissers/ managers liggen vaak mijlenver voor met hun veranderplannen en verwachten zondermeer dat het goed komt. De kloof met de medewerkers blijkt vaak te groot en daardoor vallen die van het metaforische ‘schip’, wat de kans op mislukking aanzienlijk vergroot.

Veranderen gaat het beste als alle mensen, voor wie de verandering belangrijk is, betrokken zijn. Veranderen doe je samen. Positief veranderen nog meer. Aspecten als verbondenheid, wederzijdse waardering en erkenning zijn onontbeerlijk in een verander- c.q. verbetertraject en zorgen dat blokkades opgeheven worden.

Juist in deze tijd is de noodzaak om te veranderen groot. Wanneer jij je medewerkers niet vanaf het begin meeneemt in het verandertraject, is de kans groot dat er niets gebeurt. Leg de focus op het bundelen van krachten. Inspireer en motiveer. Bovenal, betrek de mensen erbij. Alles wat je aandacht geeft, groeit en je zet mogelijke frustratie en verandermoeheid om in positieve betrokkenheid. Enthousiaste en constructief meedenkende medewerkers zijn essentieel om de gewenste verbetering te realiseren.

Positief veranderen doe je samen en stapsgewijs waardoor de verandering gedurende het proces al plaatsvindt. Door medewerkers te betrekken bij het veranderproces zijn zij er ook ‘eigenaar’ van. De verandering is ook hun verandering. Zij dragen tenslotte bij aan het verbetertraject.

Essentiële (basis)vragen die je tijdens dit proces stelt, zijn:

– Waar staan we nu? (Waar gaat het in de kern eigenlijk om?)
– Hoe zijn we hier gekomen? (Ontdek wat goed is gegaan en energie gaf.)
– Waar willen we naar toe? (Wat is de ideale situatie?)
– Hoe komen we daar? (Hoe geven we de gewenste situatie vorm?)

Realiseer de toekomst in kleine en grote stappen waarin iedereen medeverantwoordelijk is voor het gewenste resultaat. Veranderen is een continu proces met vertragingen en uiteraard ook met versnellingen. Het is belangrijk de positieve energie van alle betrokkenen te laten stromen en het goede van de oude situatie mee te nemen op weg naar het nieuwe perspectief.

Staat jouw organisatie aan de vooravond van een verander- c.q. verbetertraject?
Wil jij samen met flexibele, gemotiveerde en betrokken medewerkers op een positieve en waarderende manier werken aan dit nieuwe perspectief?

UITverGROOT is expert op het gebied van teambuilding en motivatie en staat je bij in het realiseren van je doelstellingen met innovatieve, creatieve (online) workshops en intensieve trajecten op maat. Meer weten? Even sparren over alle mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met me op. (06 – 8390 8614 / uitvergroot@kpnmail.nl)